» home

Welkom op de website van Rotaryclub Zwolle

Rotaryclub Zwolle is de oudste club van oorsprong in Zwolle. Maar het is allerminst een conservatieve of bedaarde club. Integendeel: onze Rotaryclub is een bloeiende club met een keur aan kwaliteit. Een club die groeit, zich verjongt. Waar oude waarden tellen en nieuwe ideeën een kans krijgen. Waar humor verlicht en betrokkenheid verwarmt. Waar iedereen er echt toe doet. Kortom: waar de Rotary idealen vorm en inhoud krijgen. Benieuwd? Kennismaken met onze club? Maak een afspraak met onze secretaris via het contactformulier.

Meer over Rotary:

                                                                                             

 
  


Alphonse Hanlo, voorzitter 2016-2017             

Jaarthema 2016-2017: Serendipiteit

Serendipiteit, de kunst van het onverwachts ontdekken

 
Waarom Serendipiteit
Serendipiteit is afgeleid van het Engelse 'serendipity' en betekent zoveel als iets ontdekken of uitvinden waar je niet naar op zoek was. Maar het is meer dan dom geluk. Zo zijn veel nuttige ontdekkingen en uitvindingen op die manier gedaan, zoals de ontdekking van Röntgenstraling, penicilline en de gele plakbriefjes. En dicht bij huis: wie kent het resultaat van zijn of haar zoekgedrag op internet ondersteund door de autonome zoekmachine. De Google-baas noemt dit dan ook de “serendipiteit-machine”!
 
Volgens een studie van het MIT ontstaat 80 procent van alle innovaties door toevallige ontmoetingen. Wat zij ook serendipiteit noemen. Serendipiteit stimuleren was destijds de wens van Philips en is ook uitgangspunt voor de fysieke ontwikkeling van de High Tech Campus in Eindhoven. Ook een mooi voorbeeld van een “serendipiteit-machine”.
 
Ons Rotary-bestaan heeft alles te maken met serendipiteit en een serendipiteit-machine. Kijk alleen al maar als het gaat om het vinden van de juiste nieuwe leden, het vinden van een goed doel, het vinden van een fondswervingsproject, etc.
 
Zoals gesteld kunnen nieuwe ideeën en plannen voortkomen uit contacten met anderen. Zeker als het gaat om contacten met mensen uit verschillende vakgebieden. Dit is dus Rotary met haar classificaties.
 
Komend jaar wil ik door serendipiteit aandacht voor:
  • Een aantal onverwachte nieuwe leden met mooie classificaties
  • Een fantastisch fondsenweringsproject voor de financiering van ons project
  • Bijzondere bijeenkomsten
  • Onverwachte boeiende thema’s
  • Bijzondere ontmoetingen met onze partnerclubs
Het thema van Rotary International is “Rotary serving humanity” ofwel “Rotary helpt mensen”. Dat doen wij al met ons project maar kunnen wij wellicht uitbreiden met wat serendipiteit ons op kan leveren.
 

 

Terug naar boven